امروز: 27 مرداد 1398
دکتر دیانا حسینی
طراحی سایت
RightText
اهمیت مشاوره در کلینیک های درد
  • امید منتظری [فوق تخصص درد مشهد]
  • موضوع: مقالات
  • تاریخ: 1396/11/10
  • بازدید: 635

اهمیت مشاوره در کلینیک های درد قاعدتا بر دو مبنا استوار است که میتواند توسط یک کارشناس زبر گروه علوم پرشکی ترجیحا کارشناسان فیزیوتراپی، کاردرمانی، رادیولوژی انجام پذیرد

 

 


مبنای اول: توضیح درباره مراحلی که متخصص در کلینیک درد مشهد تعیین میکند درباره هزینه های پروسیجر های عمل های بسته لیزر یا اوزون درمانی یا هر عممل بسته دیگر
همچنین توضیح درباره جلسات مختلف مراجعه و نحوه های هماهنگی با کلینیک


مبنای دوم: تریاژ علمی بیماران ، شناخت مختصر در باره بیماری های حوزه درد داروها و تبادل صحبت علمی با فوق تخصص درد یا تیم تخصصی که این از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کارشناس مشاور درد مرکز میتواند همواره کوتاه ترین زمان معالجه و مفید ترین آثار را برای بیمار توضیح داد و همچنین با توجه به هزینه و توان مالی بیمار نیاز سنجی نموده و درمانهای پلکانی مرکز فوق تخصص درد را به بیمار آگاهی بدهد

نظرات بازديدكنندگاننام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :  
 
كد تصوير بالا را در كادر زير درج نماييد.