امروز: 25 شهریور 1398
دکتر دیانا حسینی
طراحی سایت
RightText

 

 

تبلیغات سایت 618 به صورت زیر می باشد

 

 

کلاس تبلیغات

نوع تبلیغات

مکان نمایش

مدت

تعرفه (تومان)

کلاس A

به صورت بنر

منوی سمت راست تمام صفحات

یک ماه

85,000

کلاس B

به صورت متن

منوی سمت راست تمام صفحات

یک ماه

40,000

 

موقعیت تبلیغات کلاس A و B مطابق با تصویر زیر است :

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب پرداخت وجه تبلیغات :

 

شماره کارت (بانک ملت) : 0546 - 4333 - 3379 - 6104

 

بنام : سید اسماعیل فقیه

 

 

 

اطلاعات تماس :

 

تلفن تماس: 09157096449