تخریب ستون.پل.سقف.بتن.دیوار در بابل

با سلام 

تخریب استخر، ستون، پل، سقف، دیوار، بتن.

تخریب ساختمان قدیمی

با دستگاهای پیکور، تراکتور بادی، بیل مکانیکی، ماشین سنگین و...

شهرهای قائم شهر، بابل، بابلسر، بهنمیر، دریا کنار، سر خرود، محمود اباد،

و شهرهای اطراف

پیمانکار: اقای دانایی

09195077856