شرکت فنی مهندسی امیران شعله گلستان

شرکت فنی مهندسی امیران شعله گلستان
با بیش از ۲۰ سال سابقه کاری در استانهای تهران گلستان خراسان شمالی وسیستان وبلوچستان 
اجرای لوله کشی پکیج و دودکش بخاری وآبگرمکن ونصب رادیات 
مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشور