شرکت خدماتی شکوه آسایش پارسه

👈پرستاری از سالمند، کودک، بیمار

👈نظافت منزل، مشاعات ساختمان و . . . 

👈پیمانکاری نظافت ساختمان و نگهبانی

09177095504 🤳

09174341088 🤳

07136416801