لبنیات عاجل مشهد

1.شیر تازه گاوی از گاوداری مجلل

2.کره چرب اعلاء

3.کره تلمی اعلاء

4.دوغ تلمی

5.دوغ سنتی پرچرب

6.پنیرلاکتیکی با کیفیت اعلا

7.پنیر کردی با کیفیت اعلا

8.ماست چکیده ساده خامه ایی، موسیر

9.سرشیر

10.خامه 

11.پنیر لیقوان ، بلغاری، سفید، گلپایگان